En stabil bas att stå på

På Yalla Rinkeby arbetar alla deltagare i vår verksamhet, med matlagning, service, odling eller sömnad. På så sätt får man ett sammanhang och gemenskap med kollegor och arbetstider. Deltagarna blir också del av Yalla Rinkebys försäljning och ekonomi, vilket bidrar till fördjupade kunskaper om entreprenörskap såväl som produktutveckling. Genom vårt samarbete med bland annat Svenska kockars förening får alla möjlighet att lära sig om livsmedel, hygien, kretslopp och hållbarhet.

Från start får alla ta del av information om hur man söker jobb, CV, arbetskultur, intervjutekniker och mycket mer. Alla deltagare får också samhällsinformation och undervisning i språk och datorkunskap.

För att ytterligare främja hälsa och självkänsla har vi tid till aktiviteter som första hjälpen-kunskap och fysisk aktivitet som till exempel simning och cykling.

www.yallarinkeby.se/studiebesoek

Deltagarnas resa genom Yalla Rinkeby

Vi vill göra våra deltagare så attraktiva som möjligt. Genom kunskapsprogrammen, arbetsträningen och ett stort antal aktiviteter som är inriktade på arbete ökar vi deras chanser att etablera sig på arbetsmarknaden. Såhär ser deras resa ut hos oss:

Fas 1

Uppstart

 • Första kontakt eller studiebesök på Yalla Rinkeby, med eller utan handläggare.
 • Beslut om arbetsträning.
 • Introduktion av arbetsträning.
 • Kartläggning av deltagarens arbetslivserfarenhet, studier, språkkunskaper, hälsa, familjesituation, styrkor, intressen och förväntningar.
 • Gemensamt framtagande av delmål och mål för tiden på Yalla Rinkeby.

Fas 2

Arbetsträning och insatser

 • Arbetsträning inom catering, café, konferens och odling.
 • Insatser inom livsmedel – hygien och läran om kretslopp, skapa attraktiva utbud, inköp och planering samt beredning och tillagning.
 • Insatser inom språkundervisning, arbetskultur, samhällsinformation och friskvård.
 • Insatser inom entreprenörskap – information om eget företagande i Sverige, produkttillverkning och kommunikation.

Fas 3

Förbereda sig för nästa steg

 • Gemensam utvärdering.
 • Nätverks- och rekryteringsträffar, stöd och matchning, träffar med bemanningsföretag och intervjutillfällen.

Fas 4

Avslut

 • Gemensam utvärdering.

Målgrupp

Yalla Rinkeby är till för kvinnor med ett genuint intresse för matlagning, odling och service – både de som har stora ambitioner och som inte vet vad de ska göra med det.

Vi riktar oss främst till kvinnor som är nyetablerade i Sverige, som aldrig har haft ett lönearbete eller som har lite kunskap om den svenska arbetsmarknaden och inte kunnat komma in där. Vi har också ett antal platser för kvinnor som har psykisk ohälsa, stressrelaterade sjukdomstillstånd, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.