Kontakta oss

Yalla Rinkeby

Yalla Rinkeby är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ i Rinkeby. Vi skapar möjligheter till yrkesarbete och egen försörjning för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Vi tar tillvara utrikesfödda kvinnors kompetens och erbjuder produkter och tjänster av hög kvalitet.

 

När du handlar av Yalla Rinkeby bidrar du till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Du gör skillnad för den enskilda individen och för samhället i stort.

 

Hjälp oss att växa så att vi kan nå våra högt uppställda miljömål!

I köket arbetar vi konsekvent med sopsortering. Vi vill lämna ifrån oss så lite avfall som möjligt. När vi paketerar våra varor väjer vi i första hand nedbrytbara förpackningar. Vår fina konferenslokal har inretts med möbler och utrustning som vi köpt in begagnat eller fått i gåva av generösa vänner i Järvaområdet.

 

Vi ser över möjligheterna att i framtiden kunna köra ut våra cateringbeställningar på ett bränslesnålt sätt för att minska utsläppen. Så långt det är möjligt - och kassan tillåter - väljer vi ekologiska livsmedel och förbrukningsvaror. Men det är fortfarande en ekonomisk utmaning för vår nystartade verksamhet. Som vår kund hjälper du oss att växa så att vi kan nå dessa högt ställda mål.

 

Kontakta oss

Butik och konferenslokaler: Degerbygränd 2, Rinkeby

 

För beställningar

mejla: handla@yallarinkeby.se

ring: 072-450 37 85

Bankgiro: 5223-8391

Org.nr: 769635-0458

 

Stort tack till våra sponsorer och vänner som på olika sätt bidragit till vår verksamhet:

 

Berlitz

ComHem

Ericsson

Familjebostäder

Microsoft

Rinkebyskolan

 

- samt de projektpartners som möjliggjorde starten:

 

Coompanion Stockholm

Tillväxtverket

Blå Vägen

ABF Huddinge

ByggVesta